«

»

Dec 09 2017

VA-arbetet fortgår i Järnavik

9 DECEMBER 2017 - Grävmaskin vid Pagelsborgsdammen i höjd med Träskobacken för fortsatt ledningsdragning längs Järnaviksvägens västra sida ner till Järnavik

9 DECEMBER 2017 – Grävmaskin vid Pagelsborgsdammen i höjd med Träskobacken för fortsatt ledningsdragning längs Järnaviksvägens västra sida ner till Järnavik

Den gångna veckan har dragningen av överföringsledningen slutförts på sträckan Kullåkra-Träskobacken, och överföringsledning har också grävts ner på sträckan från passagen under Järnaviksvägen mellan Pensiopnat Järnavik och Villa Viken, ner till Bastuviken.

Näst på tur står är att gräva ner överföringsledning på sträckan Träskobacken – Kamravägen, parallellt kommer nog arbetet med att dra fram ledningen sista biten från kohagen vid Bastuviken till Bastuviksvägen vid Hasselbacken..

Sedan är frågan om man går på sträckan Kamravägen – Järnavik (schacktet mellan Pensionat Järnavik och Villa Viken) innan jul, liksom dragningen längs Bastuviksvägen från Hasselbacken fram till campingen, det får framtiden utvisa.

Arbetet med pumpstationerna på de sträckor som överföringsledningen är lagd på, är inte klart i dagsläget.