«

»

apr 26 2017

VA-anslutningen i Järnavik

P1020191

De två senaste dagarna har förberedande markarbeten utförts längs den sträckning som Vatten & Avloppshuvudledningen skall gå i marken. Fåror har grävts bl a på åkern öster om Järnaviksvägen mellan Kullåkra och Pagelsborg, liksom i kohagen där den gamla körsbärsodlingen fanns, samt i kohagen i Järnavik mellan Bastuviken och Järnaviksvägen.

Vad dessa fåror/schakt är till för förtäljer inte historien, får återkomma om det när arbetet fortskrider, men känslan är ändock att det rör på sig lite i arbetet med att ansluta Järnavik till det kommunala vatten & avloppsnätet.
P1020193
P1020195