«

»

mar 25 2019

Upprensning på framsidan


Idag rök de två sista lindarna som stod på framsidan framför huset. Den första välte jag omkull för handkraft för knappt två år sedan, den var murken enda ner till marken, efter många år med vatten som strömmat ner i trädet i de ihåliga snittytorna högre upp i trädet. De andra två träden var också angripna, så istället för att vänta på att de skulle falla av egen kraft, sågades de ner idag. Som man ser på bilderna så var även dessa två träd på vägg att röna samma öde som det första, så beslutet att fälla dem var rätt.
 
De två träden kommer att forslas bort under veckan, så de inte ligger i vägen för arbetet med VA-anslutningen.