«

»

apr 13 2019

Uppgradering av båten fortgår

Det nya ekolodet och givaren är monterat, kablarna dragna från aktern till styrpulpeten, återstår att montera ett 12 volts litiumbatteri i aktern att ansluta ekolodet till, tillsammans med heading sensorn till elmotorn. Batteriet måste monteras i en ram med spännband så att det inte rör sig på sjön.

Snabbfästet till elmotorn är monterat liksom transporthållaren till elmotorn, återstår montering av 24 volts litiumbatteriet till elmotorn, samt kabeldragning. 

Det största problemet är att hitta laddare som kan ladda litiumbatterierna, de två första jag beställde, klarade inte av att ladda 24 volts litiumbatterier. De som är avsedda för batterierna är slutsålda för tillfället, så innan jag får tag på laddare och kan ladda batterierna, kan jag inte ta uppgraderingarna i bruk………