«

»

jun 29 2019

Så kom fakturan för anslutning till kommunalt V/A

I onsdags damp så fakturan för den kommunala V/A-anslutningen ned i brevlådan, 178.550 SEK med betalningsvillkoren 30 dagar, där redan sju dagar hade gått innan fakturan bara kom fram till vår brevlåda…..en snabb kontakt med egna banken och nytt lån taget med fastigheten som säkerhet, nytt lån blir sedan aktuellt igen till hösten för att betala kostnaderna för anslutningsarbetena på egna tomten.

V/A-anslutningen har kantats av ideliga förseningar, och de två senaste deadlines som Ronneby Miljöteknik har givit, 2018-12-31 respektive 2019-05-28, har inte hållits, men nu skall V/A-systemet vara ”driftat” sedan två veckor tillbaka.

Dricksvattnet skall vara tjänligt utan anmärkning (problem med vattenkvalitén kvarstår dock för abonnenterna på Hasselbacken), men nu får många av oss abonnenter får vänta till hösten med anslutningsarbetena på våra egna tomter.

Vår entreprenör inte kan utföra arbetena under sommaren pga att de olika parkeringarna i Järnavik inte kan nyttjas för uppställning av arbetsmaskiner och lagring av fyllnadsmassor, sedan har det varit omöjligt för entreprenören att planera in de olika abonnenternas anslutningsarbeten när Ronneby Miljöteknik inte har kunnat ge klara besked på när det kommunala V/A-systemet skulle vara ”driftat”.