«

»

jul 27 2019

Mycket rönnbär i år

Det är mycket rönnbär i år, och enligt bondepraktikan innebär det att det blir mycket snö till vintern…………men det finns forskningsstudier som visar på att det inte finns belägg för detta antagandet.