«

»

aug 29 2019

Installation av kommunalt vatten och avlopp

I helgen som gick flyttade vi en del av staketet samt tog bort plattorna som var halt inväxta i gräsmattan framför huvudingången, inför denna veckas VA-arbeten på tomten.

I måndags kom avloppsbrunnen med tillhörande elskåp, och igår togs det första spadtaget (eller rättare sagt, första grävskopetaget). Via ledningskollen.se hade jag tagit fram var ledningsdragningarna fanns i det område som det skulle grävas i, men man vet aldrig riktigt vad man hittar när man börjar gräva, dessutom visste vi att det låg två slangar till jordvärmen bak i trädgården i området, och var de låg i gräsmattan framgick bara av gamla handlingar där de var inritade lite generellt med tuschpenna på en ritning. För att lägga till ytterligare en parameter, så skall VA-ledningarna gå rakt igenom den befintliga infiltrationen från den befintliga trekammarbrunnen.

Arbetet fick avbrytas under en halvtimme under förmiddagen igår pga et åskoväder som drog förbi, men Järnavik blev förskonade från skyfall, så snart kunde arbetet återupptas. Jordvärmerören låg inte riktigt som skissen hade visat, men det löste sig ändå, annars var det inga större överraskningar förrän grävandet närmade sig infiltrationen, en infiltration som bestod av en blandning av stora stenblock och perforerade PVC-rör som passade schaktet några gånger.

Idag friläggs de befintliga VA-ledningarna ut ur huset, och avloppsbrunnen grävs ned, skiftet till det kommunala vattnet och avloppet är planerat till måndag, och då skall allt samordnas så att Miljöteknik kommer med slamsugaren och sluttömmer trekammarbrunnen, Miljötekniks tekniker som monterar kvarnen i avloppsbrunnen, elektriker och VVS kopplar in avloppsbrunnen, samt entreprenören Jens Teknik & Transport som sköter allt annat runt omkring