«

»

feb 24 2018

Fiberanslutning i Hakarp/Järnavik

Bredbandsstatus 20180224I dagsläget saknas två beställningar för att området Järnavik/Hakarp skall nå de 50% i anslutningsgrad som krävs för en utbyggnad av fibernätet. Tanken var att om vi nådde 50% i anslutningsgrad innan årsskiftet 2017/2018 så fanns det en möjlighet till att ha fiber installerat nu till sommaren. Nu nådde vi inte det målet samtidigt som det fanns en eftersläpning av planerade fiberinstallationer för 2017 som sköts över till 2018, vilket enligt prognoserna skulel göra att en del av fiberinstallationerna som var planerade för 2018 skulle hamna i 2019 istället. Den senaste progonsen som jag har hört är att en fiberinstallation för Järnavik/Hakarp kan ske nu till hösten, den som lever får se.

Ett som dock är 100% säkert är att Telia kommer att kapa kopparledningarna den 3:e april 2018 för Järnavik, och då försvinner den fasta telefonin samt möjligheten till internet via ADSL.Personligen lutar det nog att teckna ett Telenorabonnemang med obegränsad surf för 549 kr/mån där man kan koppla ihop fler mobilabonnemnag för 149 kr/mån och abonnemnag, sedan får fibern komma när den vill.

Det har sagts att det skall ligga tomrör för fibern framdraget till korsningen Järnaviksvägen/Bastuviksvägen, men häromdagen när jag var ute och promenerade med Selma, började jag reflektera över en stolpe som står bredvid elskåpet vid vår brevlåda. På stolpen sitter en dekal som säger OPTO, och jag tolkar det som om att det faktiskt är draget ett tomrör för fiber enda fram till vår tomtgräns.

BRäKNE-HOBY, SVERIGE - 24 FEBRUARI 2018 : Villa Viken . Järnavik och Bräkne-Hoby på Järnavik i Bräkne-Hoby den 24 Februari ( Foto: Calegula Foto ) Nyckelord Keywords: Hamnen, Villa Viken, Järnavik, Bräkne-Hoby

Elskåpet vid tomtgränsen med en stolpe till höger med en dekal som säger OPTO

Stolpe märkt med en dekal som säger OPTO

Stolpe märkt med en dekal som säger OPTO